Pitsanpakkaajasta palveluesimieheksi: ”Opinnot aukaisivat uusia mahdollisuuksia eteeni”

Kouluttautuminen voi antaa uuden suunnan uralle vielä usean vuosikymmenen työuran jälkeenkin. Niin kävi Erja Metsävuorelle, joka löysi uutta paloa työhön opintojen kautta.

Palveluesimies Erja Metsävuoren puhelimella pitää kiirettä. Vuoroin se soi tai kilahtaa tekstiviestin merkiksi. Useimmiten yhteyttä ottaa joku neljästäkymmenestä ISS:läisestä, joiden esimies Metsävuori on. Hän on vastuussa neljästä elintarvikealan asiakaskohteesta Jyväskylässä, Vaajakoskella, Äänekoskella ja Sahalahdella.

– Työssä auttavat hyvät ja taitavat tiiminvetäjät. Heidän ansiostaan minun ei tarvitse stressata arjen sujuvuudesta, Metsävuori toteaa.

Sen sijaan Metsävuori pitää huolen työn korkeasta laadusta asiakaskierrosten, laatukorttien sekä työntekijöiden perehdyttämisen avulla. Siinä auttavat paitsi vahva kokemus elintarvikealalta, myös Metsävuoren ehtymätön palo kasvaa ammattilaisena ja oppia uutta.

Kouluttautuminen avasi uuden urapolun

Pitsanpakkaamisesta se lähti. Metsävuoren 30 vuoden ura elintarvikealalla. Taskussa oli entuudestaan elintarvikealan perusammattitutkinto, mutta pian Metsävuori huomasi, että puhtaanapito ja laatukierrokset motivoivat häntä työssä kaikkein eniten.

– Suoritin elintarviketeollisuuden erikoisammattitutkinnon ja etenin laadunohjaajaksi. Pääsin vastaamaan myös pintapuhtausnäytteiden ottamisesta, Metsävuori kertoo.

Metsävuoren into ja asiantuntemus elintarvikealan puhtaanapitoa kohtaan välittyi myös Metsävuoren silloiselle asiakkaalle, ISS:lle, joka vastasi kohteen siivouksesta.

– Pääsin yhteistyön kautta suorittamaan myös ISS Proofin*, joka on elintarviketeollisuudessa työskenteleville siivoojille kehitetty yhtenäinen koulutusohjelma. Innostuin siitä niin, että päätin vaihtaa ISS:lle töihin.

Metsävuori etsi avoimia työpaikkoja ja pääsi hakuprosessin kautta ISS:lle töihin kohdevastaavaksi avainasiakkuuteen. Hän sai haasteekseen kehittää kohteensa työn laatua.

– Melko pian huomasin haaveilevani esimiestehtävistä ja keskustelin oman esimieheni kanssa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta työn ohella. Esimieheni rohkaisi ja kannusti kouluttautumaan, joten suoritin puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinnon, joka käsitteli esimiestehtäviä.

Antoisat opinnot innostivat uusiin työtehtäviin

Opintojen aikana Metsävuori tunsi puhkeavansa kukkaan. Halu oppia uutta oli suuri ja Metsävuori imi itseensä tietoa, minkä ehti. Töiden ohessa opiskelu ei tuntunut kuormittavalta, sillä opinnot antoivat niin paljon. Vapaa-ajalla Metsävuori piti huolta palautumisesta ulkoilemalla jalan, rullaluistimin ja talvella suksin.

– Sain opettajalta niin hyvää palautetta, että se motivoi minua entistä enemmän. En pari vuotta sitten olisi uskonut, että voisin olla tässä nyt. Opinnot avarsivat maailmaa ja aukaisivat uusia mahdollisuuksia eteeni.

Rohkaistuneena nopeasta kehityksestä, Metsävuori alkoi etsiä jo opintojen aikana avoinna olevia esimiestehtäviä ja suoritti lisäksi Taitotalon verkkokoulutuksena ylläpitosiivouspalvelut koulutuksen. Päivät saattoivat venyä pitkiksi, kun Metsävuori halusi edetä opinnoissa nopeasti, kasvattaa suoritettujen palkkien määrää ja kasvaa ammattilaisena.

– Syksyllä 2020 aloitin nykyisessä tehtävässäni. Esimiestehtävissä minua motivoi asioiden edistäminen ja kehittäminen, työn organisoiminen ja johtaminen.

Laadukkaan työn puolesta

Metsävuorelle on tärkeää, että jokainen työntekijä osaa tehdä laadukasta työtä ja ymmärtää laadun kriteerit. Elintarvikehygieniaosaamisessa erityisen tärkeää on ymmärtää elintarviketeollisuuden tuotantoprosessit, tuotantolaitteiden ja tilojen pesun merkitys, sekä siivoustyön vaikutus hygieniaan sekä tuotteiden laatuun.

– Vahvuuteni on omat kokemukset elintarvikealalta. Tiedän, mitä laatukierroksilla tarkastetaan ja mitkä seikat tulee ottaa erityisen hyvin huomioon siivotessa elintarviketeollisuuden kohteissa.

Esimiehenä Metsävuori aikoo myös kannustaa työntekijöitään pohtimaan ammatillista kasvua. Kehityskeskusteluissa hän nostaa esiin koulutusmahdollisuudet ja aikoo tukea työntekijöitä kouluttautumisen polulla.

– Olen niin onnellinen oppimisesta ja kehittymisestä. Suosittelen kaikille ehdottomasti kouluttautumista. Aloittaa voi vaikka intrasta, sieltä olen itse saanut paljon apua.

--------------------------------------------------------------------------

ISS Proof

ISS PROOF on elintarviketeollisuudessa työskenteleville siivoojille kehitetty yhtenäinen koulutusohjelma, jolla laajennetaan puhtaapitohenkilöstön osaamista, sekä varmistetaan työn laatu.

Koulutus koostuu kahdeksasta koulutusmoduulista, joissa käsitellään esimerkiksi elintarviketeollisuuden ominaispiirteitä, laadunseurantaa ja mikrobiologiaa, elintarviketeollisuuden puhtaanapitoa ja eri menetelmiä, sekä työturvallisuutta elintarviketeollisuudessa.