Paloturvallisuuden takaaja

Paloturvallisuuden takaaja

Tässä juttusarjassa esittelemme ISS:n ammattilaisia. Paloturva-asentajana työskentelevä Petri huolehtii kiinteistöjen paloturvallisuudesta varmalla otteella.

Petri on työskennellyt ISS:llä paloturva-asentajana pian kahdeksan vuotta. Samassa asiakaskohteessa pidempään työskentely ja yleensä kello seitsemältä alkavat työpäivät ovat Petrin mukaan työn ainoat rutiininomaiset piirteet, sillä työ on monipuolista.

– Työhöni kuuluu erilaisia tehtäviä, laajalla skaalalla. Teen esimerkiksi huoltoja, asennuksia, kuukausitestausta ja tarkastuksia. Vikakeikoilla taas pääsee haastamaan itseään sopivasti – kun on kyse mekaanisesta laitteesta, löytyy vikahälytykseen yleensä myös jokin looginen syy, Petri toteaa.

Petrin työkohde voi olla periaatteessa mikä vain: aina toimistosta kauppakeskukseen tai palvelutalosta isoon teollisuuslaitokseen. Juuri nyt hän on kuitenkin työskennellyt samassa kohteessa kahdeksan kuukautta.

– Huolehdin suuren ostoskeskuksen paloturvallisuudesta – kohteessa on korjausrakentaminen käynnissä, ja paloturvallisuuden varmistaminen on minun vastuullani. Samalla hoidan pienempiä liiketilasaneerauksia.

Korjausrakentamisen parissa työskentely tekee Petrin työstä sekä haastavaa että mielenkiintoista. Työ vaatii selvittelyä, ongelmien ratkaisua, aikataulutusta ja yhteispeliä tiloissa toimivien tahojen kanssa.

Näissä töissä asioita ei koskaan lykätä

Ostoskeskuksen kaltaisessa kohteessa tilat pitää huomioida huolella; niissä on paljon tavaraa, liikkeiden irtaimistoa ja tuotteita. Paloturva-asentajan täytyy olla tarkkana, ettei liikkeille koidu haittaa asennustöistä.

Välillä Petrin työhön kuuluu myös päivystysvuoroja. Eteen voi tulla erikoistilanteita, jolloin jonkun on jäätävä varmistamaan paloturvallisuus yönkin yli.

– Tällä alalla laitteiden ja koneiden on oltava toimivia ja käynnissä vielä päivän päätteeksi. Jos jokin ei toimi, ei asiaa voi lykätä seuraavaan aamuun. Kyseessä voi olla meistä täysin riippumaton asia, joka vaatii päivystämään jäämistä. Esimerkiksi kaupungin vesijohtotyöt voivat olla syynä sille, että vedensyöttö kiinteistöön katkaistaan. Jos kiinteistössä on sammutuslaitteisto, pitää jonkun jäädä palovartioon, Petri kertoo.

Asiakaslähtöisyys tuo kiitoksen

Paloturva-asentajan työssä tärkeää on asiakaslähtöisyys. Petri auttaa alan tietämyksellään asiakasta ymmärtämään paloturvallisuutta ja siihen liittyviä tärkeitä ratkaisuja.

– Asiakkaalle on osattava kertoa yleistajuisesti paloturvaratkaisuista ja teknisistä asioista. Selkeytän asiakkaalle, miksi paloturva-asiat tehdään niin kuin ne tehdään, Petri sanoo.

Petri korostaa ennakoinnin tärkeyttä.

– Kun asiakkaalla on esimerkiksi toimimaton paloturvallisuuslaite, on minun roolini laitteen huollon lisäksi kertoa, millaiset seuraamukset voivat olla edessä, jos jotakin sattuu. Suomessa vaaratilanteisiin aletaan toisinaan varautua harmillisesti vasta sitten, kun jotain on jo sattunut. Paloturvallisuus on asia, jonka kohdalla ennakointi on avainasemassa – tässä asiakkaalla on apuna meidän tiimimme.

Motivoivaa työssä on vaihtelevuuden ja haasteiden lisäksi myös asiakkaalta saatu kiitos.

– Asiakkaallehan tätä työtä tehdään. Se motivoi, kun asiakas on tyytyväinen ja kiittää tehdystä työstä, Petri toteaa.

Turvallisuus työn ytimessä

Paloturva-asentaja tekee työtä turvallisuuden parissa, ja ammatissa on luonnollisesti huomioitava myös oma työturvallisuus.

– Arvostan työturvallisuutta ja siitä huolehtimista – meidän osastomme on valtakunnan kärkipäässä työturvallisuushavainnoissa. Peruuttamattoman vahingon voi ehkäistä kunnollisia suojavarusteita käyttämällä. Haluan olla ehjä vielä sittenkin, kun joskus pääsen eläkkeelle, Petri sanoo.

– Tässä ammatissa kiinnittää jatkuvasti huomiota ympäristön turvallisuuteen. Eri asiakaskohteissa käydessä katseeni kääntyy automaattisesti seikkoihin, jotka liittyvät tilojen ja ihmisten turvallisuuteen.

Petrin tiimissä on laajaa osaamista kiinteistöjen paloturvallisuuden lisäksi myös henkilöturvallisuudesta, kuten poistumisopasteiden teosta, pelastussuunnitelmien laatimisesta ja poistumisharjoitusten pitämisestä.

– Emme tee työtä pelkästään rakennus mielessä, vaan myös sen käyttäjät. Tiimimme monipuolinen osaaminen mahdollistaa senkin, että työkaverilta voi kysyä neuvoa, jos jotain ei itse osaa. Kynnystä avun pyytämiseen ei ole.

Kun työn parhaat puolet tulevat puheeksi, ei Petrin tarvitse miettiä vastaustaan kahdesti.

– Tiimihengellä on suuri merkitys. Meillä on täällä hyvä porukka, ja työkavereiden kanssa yhteistyö sujuu. Moni niistä tiimiläisistä, joiden kanssa olen työskennellyt jo aloittaessani ISS:llä, on edelleen talossa. Vaihtuvuus on ollut pientä ja se kertoo siitä, että täällä viihdytään.