Digitaalisten ratkaisujen rakentaja

Digitaalisten ratkaisujen rakentaja

Tässä juttusarjassa esittelemme ISS:n ammattilaisia. Nyt vuorossa on ratkaisuarkkitehti Roni, joka vastaa ISS:n tietojärjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja järjestelmäintegraatioista.

ISS:llä työskentelee 5 ratkaisuarkkitehtia, joiden vastuulla on kehittää työtä tukevia tietojärjestelmiä.

Ratkaisuarkkitehti Roni työskentelee tietojärjestelmien parissa. ISS:n tietohallintotiimi pitää huolta monista arkeen vaikuttavista toiminnoista, muun muassa, siitä, että palvelupyyntöjärjestelmä toimii niin kuin pitää.

– Työni sisältää paljon näkymätöntä työtä. Mutta jos jokin ei toimi, niin sen kyllä huomaavat kaikki, Roni kertoo.

Tietojärjestelmien suunnittelutyö tehdään ISS:llä ja tekninen toteutustyö, kuten ohjelmointi, yhteistyössä IT-toimittajien kanssa. Ronin tehtävänä on toteuttaa tietojärjestelmiin liittyvät kehitystyöt, jotka palvelevat niin ISS:n omaa henkilökuntaa kuin asiakkaita.

– Käännän liiketoiminnan vaatimukset teknisen ratkaisun muotoon niin, että IT-toimittaja osaa toteuttaa ne. Voisi sanoa, että toimin tulkkina asiakkaan ja koodaajien välillä, Roni kertoo.

IT-maailma vilisee termejä, joita maallikko ei ymmärrä. Ronin tehtävänä on suunnitella paitsi teknisesti toimivia, myös helppokäyttöisiä järjestelmiä.

– Esimerkiksi palvelupyyntöjärjestelmän käytön on pakko olla kätevää kaikille osapuolille.
Pitää olla helppoa ilmoittaa viasta ja helppoa kuitata, kun vika on korjattu. Kehitystoiveiden tynnyri on syvä, ja meidän tehtävänämme on luoda ratkaisuja jotka palvelevat kaikkia osapuolia, Roni sanoo.

Motivaationa haasteet

Ronin mielestä antoisinta työssä on löytää ratkaisuja monipuolisiin ja vaihteleviin haasteisiin. Ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia ratkaisuarkkitehdille.

– IT-tiimillä on paljon erilaisia tehtäviä, mutta onneksi meillä kaikilla on vähän erilaista osaamista. Monipuolisen osaamisen ansiosta pystymme vastaamaan moniin erilaisiin palvelutarpeisiin.

Usein IT-tiimi saa hyvää palautetta työstään, mikä motivoi Ronia jatkamaan hyvää työtä.

– Parasta tässä työssä on se, kun näkee käytännössä, miten kehitetty ratkaisu auttaa ja tukee ISS:läisiä omassa työssään.

Lue tästä tietohallinnon terveiset